IZJAVA O KONVERZIJI

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji ćete biti terećeni dobiva se kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.