Objavljeno

PROJEKT “POPUST DILIGO LIBERA”

 

Još uvijek je među vama onih koji se nisu odvažili tiskati, pa možda je ovo prilika i za njih!

Poštovani autori,
kao i prošle godine, i ove smo napravili poseban popust za sve vas koji želite, a niste do sada objavili knjigu. Ili želite objaviti novu? 

PROJEKT “POPUST DILIGO LIBERA”
Nudimo jedinstvenu i neponovljivu priliku za sve autore, pjesnike i sve one koji žele objaviti svoje do sada neobjavljeno djelo.

𝑱𝒆𝒅𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒗𝒏𝒐 𝒏𝒆 𝒎𝒐ž𝒆𝒕𝒆 𝒏𝒂ć𝒊 𝒊𝒛𝒅𝒂𝒗𝒂č𝒂 (𝒖𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊𝒌𝒂) 𝒌𝒐𝒋𝒊 𝒃𝒊 𝒔𝒂𝒔𝒍𝒖š𝒂𝒐 𝒔𝒗𝒆 𝒗𝒂š𝒆 ž𝒆𝒍𝒋𝒆?
𝑺𝒌𝒆𝒑𝒕𝒊č𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒂 𝒗𝒆ć 𝒓𝒂𝒛𝒗𝒊𝒌𝒂𝒏𝒊𝒎 𝒊𝒛𝒅𝒂𝒗𝒂č𝒊𝒎𝒂?
𝑰𝒍𝒊 𝒋𝒆𝒅𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒗𝒏𝒐 𝒋𝒐š 𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒏𝒂š𝒍𝒊 𝒏𝒆𝒌𝒐𝒈 𝒌𝒐𝒎𝒆 𝒎𝒐ž𝒆𝒕𝒆 𝒗𝒋𝒆𝒓𝒐𝒗𝒂𝒕𝒊?
Č𝒖𝒗𝒂𝒕𝒆 𝒔𝒗𝒐𝒋𝒆 𝒅𝒋𝒆𝒍𝒐 𝒖 𝒍𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊 𝒋𝒆𝒓 𝒏𝒆𝒎𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒐𝒗𝒐𝒍𝒋𝒏𝒐 𝒔𝒓𝒆𝒅𝒔𝒕𝒂𝒗𝒂 𝒛𝒂 𝒊𝒛𝒅𝒂𝒗𝒂𝒏𝒋𝒆?
Ž𝒆𝒍𝒊𝒕𝒆 𝒈𝒂 𝒐𝒃𝒋𝒂𝒗𝒊𝒕𝒊, 𝒂 𝒏𝒆 𝒛𝒏𝒂𝒕𝒆 𝒌𝒂𝒌𝒐?
𝑵𝒆 𝒛𝒏𝒂𝒕𝒆 𝒌𝒐𝒎𝒆 𝒔𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒃𝒂𝒕𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒊𝒕𝒊?

𝐈𝐙𝐃𝐀𝐕𝐀Č𝐊𝐀 𝐊𝐔Ć𝐀 𝐃𝐈𝐋𝐈𝐆𝐎 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑 𝐍𝐔𝐃𝐈:
U cijenu su uljučene sljedeće usluge:
-pregled i obrada teksta (lektura, redaktura, korektura, ispravak pravopisnih i gramatičkih grešaka)
-prijelom teksta, priprema za tisak
-grafička obrada covera
-tisak tvrdog i mekog uveza, lijepljenje, priprema za tisak, rezanje, korice pemazni papir (sjaj ili mat) 300 gr, ofset papir 80 gr, plastifikacija korice
-promocija u Zagrebu (*ostale promocije izvan Zagreba naplaćujemo po važećem cjeniku)

Ovim projektom želimo pomoći svim neafirmiranim autorima objaviti njihova djela koja već dugo čuče u ladicama, ili čekaju bolja vremena.
U ovoj surovoj stvarnosti kada sve poskupljuje, a posebno papir za tiskanje koji je u posljednje tri vrijeme poskupio do čak 11x, i nastavlja poskupljivati, želimo pružiti jedinstvenu i neponovljivu priliku i za sve vas.

𝐈𝐒𝐊𝐎𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐓𝐄 𝐎𝐕𝐔 𝐀𝐊𝐂𝐈𝐉𝐔!

🆄🆅🅹🅴🆃🅸:
-svi autori bez obzira na godine starosti
-svi žanrovi, (isključujemo horoskop, razne mantre, new age, te psovke i vrijeđanja, također i pornografiju),
-djelo mora biti napisano do 120 str u A5 formatu (ili 60 u A4) cca 125,000 riječi u word countu.
-djelo ne smije do sada biti objavljivano (isključujemo društvene mreže)
-u cijenu ne ulaze slike u boji, ni bilo koji drugi papir osim navedenog.

𝑶𝒃𝒂𝒗𝒆𝒛𝒏𝒐 𝒖𝒛 𝒓𝒖𝒌𝒐𝒑𝒊𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒍𝒂𝒕𝒊 𝒇𝒐𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊𝒋𝒖 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒂 𝒊 𝒃𝒊𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊𝒋𝒖.

IZDAVAČKA KUĆA NUDI:

MEKI UVEZ:
-PAKET 1A. paket od 50 komada / meki uvez / 4̶̶̶2̶4̶,̶0̶0̶ € – 20% – SAMO 339,20 €
-PAKET 2A. paket od 100 komada / meki uvez / 6̶3̶8̶,̶0̶0̶ € – 20% – SAMO 510,00 €

TVRDI UVEZ:
-PAKET 1 paket od 50 komada / tvrdi uvez / 6̶2̶0̶,̶0̶0̶ € – 20% – SAMO 496,00 €
-PAKET 2 paket od 100 komada / tvrdi uvez / 8̶6̶2̶,̶0̶0̶ € – 20% – SAMO 689,60 €

VI NAMA – vaš rukopis u Wordu!
MI VAMA – kompletnu zbirku!

*𝑷𝒓𝒐𝒃𝒏𝒊 𝒕𝒊𝒔𝒂𝒌 𝒋𝒆 𝒐𝒃𝒂𝒗𝒆𝒛𝒂𝒏!

Prepustite sve nama i iskoristite POPUST OD 20%!

𝐏𝐨𝐧𝐮𝐝𝐚 𝐧𝐞 𝐯𝐫𝐢𝐣𝐞𝐝𝐢 𝐳𝐚 𝐨𝐧𝐞 𝐤𝐧𝐣𝐢𝐠𝐞 𝐤𝐨𝐣𝐞 𝐬𝐮 𝐯𝐞ć 𝐮 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐝𝐢!

𝐎𝐕𝐀𝐉 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐊𝐓 𝐁𝐈𝐓 Ć𝐄 𝐀𝐊𝐓𝐈𝐕𝐀𝐍 𝐝𝐨 𝟏.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟑.

*NAPOMENE:
Nakon isteka roka nećemo biti u mogućnosti tiskati po akciji.
Ugovor je obavezan za sve autore.

Čekamo vaša djela?

Diligo Liber