Objavljeno

Naši suradnici: Antonio Lorić

Antonio Lorić, rođen je 2.06.1999. godine u Zagrebu. Završio je školu za grafičkog urednika. Svestrani je i samouk, te je sam naučio koristiti se programima: Photoshop, Blender, Cinema 4D, After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve, Houdini Side FX, i Zbrush. Suradnik je od 2018. godine, i zadužen je za covere, 3D, videa, te sve ostale grafičke usluge. U slobodno vrijeme producira muziku, a njegove se muzika našla i na ultri u Miamiu, 2019. godine. Naravno, odgovoran je i za vizualni identitet naše tvrtke. Osoba je s invaliditetom.