Objavljeno

Danijela Ćuk

Danijela Ćuk, rođena je 25.05.1989. u Vukovaru. Živi u Rijeci.

Ima završenu srednju turističku školu, trenutno zaposlena u JGL Kukuljanovo. Majka je troje djece.

Volonterka je koja već osam mjeseci volontira u udruzi Dira u Rijeci. Bavi se humanitarnim radom, akcijama vezanih za pomoć obiteljima u potrebi.

Zajedno sa svojim donatorima u Rijeci pomogla je obiteljima u potresom pogođenim područjima, zatim je humanitarno djelovala u pomoći za potrebite u Rijeci i okolici.

Želja joj je svojom knjigom potaknuti ljude na ljubav prema životu i pomoći nekome tko se našao u određenim životnim situacijama.

Pozitivom do života njena je prva samostalna zbirka poezije i proze u izdanju IK Diligo liber.

OBJAVLJENA DJELA:

  1. Pozitivom do života, poezije/proza, 2022. godina