Objavljeno

KAKO NAPISATI KVALITETNU RECENZIJU?

KAKO NAPISATI KVALITETNU RECENZIJU?

Recenzija je pisana forma kojom se prikazuje, analizira i ocjenjuje neko umjetničko ili znanstveno ostvarenje, u našem slučaju, knjige. Danas ovu riječ najviše čujemo kada se govori o recenziji filma, serije ili knjige, iako se recenzirati može i bilo koje drugo umjetničko djelo (slika, umjetnička instalacija, glazbeni album, pjesma i slično).

Recenzija uz to mora upoznati čitatelja s autorom djela, ali upoznati čitatelja i sa samim djelom. Ovaj pojam dolazi od latinske riječi recension, što znači pregled ili prosuđivanje.

Iako se danas recenzije pišu uglavnom nakon što je neko djelo objavljeno, ona se može napisati i prije toga. Recenziju knjige mogu napisati, na primjer, urednici knjige prije nego se ona objavi, kako bi budućim čitateljima dala uvid u djelo, a oni bi time znali što mogu očekivati od njega. Često autori knjige već imaju recenziju nekog svog prijatelja, profesora književnosti ili slično. U svakom slučaju, preporučujemo vam isto – nekog tko zna što će i kako napisati, a u nastavku ću objasniti zašto je to bitno.

Nekada je recenzija služila upravo tome – bila bi napisana kao kritika djela, prema kojoj bi se djelo, ako je kritika pozitivna, štampalo, a ako bi bila negativna – odbijalo. Time je recenzija bila svojevrsna “preporuka” za štampanje. Danas je ona više preporuka za čitanje, nakon što je knjiga već izdana. Po svojoj formi recenzija može biti kratka, pogotovo ako se nalazi na poleđini knjige, ali i nešto duža, ako je napisana kao članak. Recenzija mora biti više objektivni osvrt na neko djelo, nego subjektivni, iako je nemoguće izbjeći subjektivni pristup nekom umjetničkom djelu. Recenzija uvijek bar donekle izražava stav autora koji je piše prema djelu o kojem piše. Onaj koji piše recenziju, mora imati na umu da piše recenziju da bi knjigu približio čitatelju, a ne ju od nje odbio.

Ono što recenzija ne smije sadržavati su dijelovi knjige (ili filma) koji otkrivaju važne obrte u radnji, izuzevši poeziju, jer često recenzenti koriste stihove upravo iz razloga kako bi knjigu upoznali s čitateljem. Recenzija ne smije pokvariti užitak čitanja djela, već samo otkriti što se otprilike može očekivati od njega. Također, recenzija bi morala zainteresirati čitatelja za djelo, ali ga i upozoriti na njegove manjkave dijelove.

Što recenzent analizira:

-Značenje imena.
-Analizu forme i sadržaja.
-Vještinu autora i njegov način iznošenja glavne ideje.
-Opis individualnog stila pisca.
-Evaluaciju rada i promišljanja autora recenzije nad radom: glavnu ideja recenzije.
-Relevantnost rada.

Kako napraviti dobru recenziju?

Za kvalitetnu recenziju potrebno je razmotriti kvalitetu pisanja umjetničkog djela i istaknuti originalnost radnje u njemu. Cijela recenzija mora biti napisana u jednom tonu – može biti: smiješna, poučna ili informativna.
U recenziji je poželjno iskazati sva osjećanja koja je recenzent doživio čitajući ili gledajući djelo, iznijeti sva svoja razmišljanja detaljnije i što je razumnije moguće. Recenzija nikako ne smije sadržavati psovke ili poticanje na nasilje, ili slično, npr vrijeđati autora.

Što ne treba dozvoliti prilikom pisanja recenzije

Recenzija ne bi smjela biti napisana u obliku jednostavnog prepričavanja djela. Također nejasno opisati razmišljanja, previše opisivati sekundarne detalje, nikako ne biti nepismen niti na isti način upotrijebiti književne izraze. Ako se ne razumijete u njih, nemojte pisati recenzije, mogli bi se osramotiti.

Da biste napisali kvalitetnu recenziju knjige, morate puno čitati, i učiti. I biti pismeni. To je najvažnije.