Objavljeno

Ivica Kudelić

Ivica Kudelić, rođen je 30.05.1973. u Zagrebu, a djetinjstvo je proveo u Velikoj Gorici. Nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu preselio je u Glinu gdje je živio 20 godina. Od 2018. ponovno se vraća u Zagreb. Otac je troje djece.

Poeziju u sebi otkrio je zahvaljujući svojoj „muzi“ i supruzi Kristini. Njegove pjesme objavljene su u mnogim međunarodnim zbirkama.

Zbirku “Zauvijek, ti i ja” objavio je 2017. godine zajedno sa svojom suprugom.

Zbirku “Kažu da je ljubav” objavio je 2018. godine, koja je bila iznenađenje njegove supruge za Božić. Zbirka “Povratak iz sjene” njegova je druga samostalna zbirka koja je pisana za vrijeme velikih promjena u njegovom životu.

Uz suprugu Kristinu, direktor je i vlasnik izdavačke kuće Diligo liber koja promovira domaće autore.

Živi i stvara u Zagrebu.

OBJAVLJENA DJELA:

  1. Zauvijek, ti i ja, 2017. godina
  2.  Kažu da je ljubav, 2018. godina
  3. Povratak iz sjene, 2021. godina