Jezična salata / poezija dijalekata / više autora

8,00
(60,28 KN)

3 na zalihi

Opis

  • ISBN: 978-953-8482-29-8
  • meki uvez
  • 47 str
  • A5 format
  • poezija dijalekata
  • više autora

 

Riječ urednice

 

U svakodnevnoj su komunikaciji, službenim priopćenjima, dijalekt i narječje postale istoznačnice.

No, objasnit ću u nastavku. Dijalekt je govor nekoga mjesta, kraja, pokrajine, za razliku od književnoga ili standardnoga jezika. Poseban tip živoga, govornog jezika proširen na nekom užem ili širem zemljopisnom području s izrazitim vlastitim, fonetskim, morfološkim, rječničkim i drugim obilježjima kojim se odvaja od drugih tipova istoga jezika.

Skupinu dijalekata podudarnih obilježja koja stoje nasuprot drugim takvim skupinama zovu narječjima. Narječje je jezična grana kojim govore stanovnici određenog zemljopisnog područja. Broj govornika i veličina područja mogu biti proizvoljno veliki. Narječje se, stoga, govoreno na nekom velikom području, sastoji od više dijalekata. Narječja su u hrvatskom jeziku samo tri: štokavsko, kajkavsko i čakavsko. A dijalekata je mnogo više. Dijalekt je skupina mjesnih govora, a narječje je skupina dijalekata. Jezik je skupina narječja. Ovo je zbirka upravo o tome.

Ovom zbirkom njegujemo svoje dijalekte i ponosni smo na naša narječja, ali u službenoj komunikaciji ne zaboravimo na pravilnu upotrebu hrvatskoga standardnog jezika.

Neponovljiva značajka hrvatskoga jezika jest njegova povijesna tropismenost (glagoljsko, ćirilično, latinično pismo), njegova živa tronarječnost (čakavski, štokavski, kajkavski), njegovo postupno izrastanje iz trojezičnosti hrvatske srednjovjekovne pismenosti i književnosti (latinska, crkvenoslavenska, hrvatska), od stidljivih početaka u XII. stoljeću do pune emancipacije narodnoga jezika kao književnoga potkraj srednjega vijeka te do visoko razrađenoga jezika umjetničke književnosti u Dubrovniku, Dalmaciji i kontinentalnoj Hrvatskoj.

Mi smo, po prvi puta pokrenuli ovaj projekt posvećen našem lijepom raznolikom dijalektu i narječju kojeg u ovoj zbirci ne nedostaje. Hrvatska je bogata narječjem, rječnikom koji ostavljamo svojim potomcima, a ova je zbirka jedna od njih.

 

Kristina Koren Kudelić