Objavljeno

Milijana Kovačević

Milijana Kovačević, dječja je psihologinja, koja svoju ljudsku i profesionalnu ljubav prema malenima, malo većima i mladima, s kojima je radila dugo, više nego cijeli jedan radni vijek (i još radi), oplemenjuje nizanjem poetskih kitica. Za nju su stihovi medij što joj srce spaja sa srcima djece. I još je djeca inspiriraju, da o njima, i za njih piše. Da se njen glas upućen djeci što dalje čuje, a sličice dočarane riječima još bolje vide, skutrila je brojne stihove, kitice, pjesme, igrokaze, zagonetke i kratke priče, među korice dječjih časopisa Smib i Radost. Ima ih skrivenih i po čitankama za male školarce. 

OBJAVLJENA DJELA:

  1. Bijelih zraka, žuta lica, smiješi ti se tratinčica, dječja slikovnica, 2021.