Objavljeno

Branka Baraković Ušić

Rođena je u Puli 06.06.1978. godine. Završila je preddiplomski studij kroatistike sa završnim radom na temu Fuzija i aglutinacija u govoru i pismu te zatim diplomski studij Kultura i turizam s diplomskim radom na temu Socio-kulturni utjecaji turoperatora na destinacije, a sve pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Deset godina radila je u pravosuđu, a otkad zna za sebe radi u turizmu.

Priča Slatki limuni njena je prva knjiga.

Nekad je bila aktivna u svojoj lokanoj zajednici, ali je od toga odustala. Sve što je u tom aktivnom vremenu uspjela je razviti averziju prema svim današnjim strankama. Nada se, kako kaže, budućim pozitivnim društvenim promjenama, pa tako i promjeni svoga stava.

OBJAVLJENA DJELA:

  1. Slatki limuni, 2020.