Objavljeno

Darija Brnić

Darija Brnić rođena je u Zagrebu, 16. kolovoza 1990. godine. Živi u Velikoj Gorici. Završila  je specijalistički studij javne uprave na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, čime je stekla titulu magistra javne uprave. Već četiri godine radi u području suzbijanja zlouporabe droga, na poslovima međunarodne suradnje. U slobodno je vrijeme posvećena treningu i pisanju. Piše otkad zna za sebe. Iako još nije objavila niti jednu zbirku pjesama, 2019. godine sa svojom poezijom sudjelovala je na Supertalentu, emisiji u produkciji Nove TV, potaknuta uspomenom na svoju majku.

Nije prošla audicijsku fazu natjecanja, ali njezina poezija pronašla je put do publike. Nakon nastupa održala je TEDx motivacijski govor na temu obećanja te čitala svoje pjesme u sklopu Večeri s pjesnicima u organizaciji Diligo Libera.

„Sretna misao“ prva je zbirka pjesama koja je osvojila treće mjesto u izdanju Diligo libera. Istom dominira poticaj na promišljanje o vlastitim vrijednostima kao i rušenje ideala, postulata i ograničenja koja nameće suvremeni svijet. Vjeruje da je poezija najuzvišeniji oblik kreativnosti te da riječi, izražene na pravi način mogu motivirati, potaknuti na osobne i društvene promjene te obogatiti život u cjelini.

OBJAVLJENA DJELA:

  1. Sretna misao