Objavljeno

Marija Jelić

Marija Jelić rođena je 07.12.1953. godine u Slavoniji, u Gundincima. Tu je provela svoje djetinjstvo, mladost  i cijeli  život. U braku je dobila četiri kćeri; Tajana, Antonija, Ivana i Matea. Ima 14 unučadi i jednu praunuku koji su razlog njenog pisanja. Prve pjesme piše u srednjoj životnoj dobi za svoju dušu.

Pjesme izražavaju njen stav, a većina je posvećena vjeri, domovini, djeci i unucima. Želja joj je bila da pjesme budu uspomena na njihovu mamu, baku i punicu.

OBJAVLJENA DJELA:

  1. Radost jedne duše, 2021. godina