Objavljeno

Marina Boka Lovrić

Marina Boka-Lovrić rođena je u Novom Sadu. Mađarica porijeklom. Djetinjstvo i mladost provodi u Rijeci u kojoj

nakon završene Pedagoške akademije i Filozofskog fakulteta, radi kao profesorica engleskog i hrvatskog jezika na Sveučilištu, u gimnaziji i ostalim srednjim školama. U tom gradu otvara privatnu školu stranih jezika „Spiritus Movens“.

Pisanjem se bavi još od studentskih dana. Pisanje je, poput muzike i slikarstva, njena životna pratnja. Njen lajtmotiv. Krajem 70-tih učestvuje u natjecanju mladih pjesnika“ Goranovo proljeće“. Sredinom 80-tih čest je gost na večerima poezije organizirane za studente tadašnjeg Pedagoškog, sada Filozofskog fakulteta, u društvu veličanstvene pjesnikinje Vesne Parun, vrhunske interpretatorke poezije Nade Klašterke i našeg dragog pisca dr. Zorana Kompanjeta.

Na području muzike, vokalna je solistica na našim brojnim festivalima (MIK, Zagrebački festival šansone) te brojnim koncertima oživljavajući pjesmom tuđe stihove.

Odškrinula je i vrata umjetnosti slikanja u tehnici ulja, potvrdivši se na dvjema samostalnim izložbama u Rijeci i Zagrebu te sudjelujući na brojnim grupnim izložbama.

Zbirka „Trajanje jedne žene“, kao što i sam naslov kazuje, neprekidna je linija postojanja i bespomoćnog promatranja, ali i reakcija i pobuna pjesnika na plime i oseke koje život neštedimice valja pred čovjeka koji  ipak na kraju ostaje – samo nijemi promatrač, samo jedan od nijemih sudionika svoje vlastite sudbe. Pisanje, kao i slikanje smatra igrom ispunjavanja praznih prostora kistom, glasom ili perom. Svejedno. Bitno da se duša ispuni jer i život je samo igra. Valja nam ostaviti tragove te igre.

OBJAVLJENA DJELA:

  1. Trajanje jedne žene, poezija, 2021.