Objavljeno

Marijana Ižaković

Marijana Ižaković rođena je 04.03.1986. godine u Vukovaru. Završila je osnovnu školu u Kloštru Podravskom, a srednju ekonomsku školu u Vukovaru. Na sveučilištu u Dubrovniku završila je za prvostupnika poslovne ekonomije. Od 2018. godine počinje pisati pjesme. Trenutno je zaposlena  kao prodajna agentica u call centru. Najsretnija je upravo kada radi u timu jer dobije inspiraciju među ljudima. Iako radi od kuće tim joj pruža podršku na daljinu. Marijana živi u Nuštru, sretno je udana i majka je dvoje djece. Podršku u radu pruža joj i  njezina obitelj što joj puno znači.

Njene pjesme zastupljene su u zbornicima Diligo liber-a. Ljubav s velikim Lj je njena prva samostalna zbirka poezije.

OBJAVLJENA DJELA:

  1. Ljubav s velikim LJ, 2022.