Objavljeno

Đurđica Tomić Krota

Đurđica Tomić Krota, rođena je 3.5.1951. u Splitu. Do 1987. godine objavljivala je u raznim časopisima širom bivše Jugoslavije. Iste godine objavljuje svoju prvu zbirku poezije “Moja Jelena ili uporne pjesme” za koju je dobila prvu nagradu  na natječaju Nakladnog zavoda “Marko Marulić” i Matice Hrvatske. 

Sudjelovala je sa skupinom pjesnika koji nastupaju pod nazivom “Kameni stol” u Pazinu.

 

Đurđica već više od 30 godina volontira kod nemoćnih i starih ljudi, u prihvatilištu za beskućnike, u čijem je časopisu “Ulične svjetiljke” objavljivala svoju poeziju.

Trenutno volontira u KBC Rijeka na psihijatrijskim odjelima gdje posvećuje najviše pažnje pacijentima ovisnicima.

Nakon mnogo godina Izdavačka kuća Diligo liber 2021. godine objavljuje njenu drugu zbirku poezije “Za tebe sam trebala ubijati”.

Od 1988. živi i stvara u Rijeci.

OBJAVLJENA DJELA:

  1. Za tebe sam trebala ubijeti, 2021. godina